Przejdź do treści

konferencja

Połączenia

Psychoza w świecie zewnętrznym i wewnętrznym

17 września 2022
godz. 10:00

HOTEL MERCURE
POZNAŃ CENTRUM

ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań

Kolejną konferencję naszego towarzystwa adresujemy do profesjonalistów pracujących z osobami z doświadczeniem  psychozy (psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów  zajęciowych, pracowników socjalnych, pielęgniarek i pielęgniarzy, asystentów zdrowienia), także do osób doświadczających kryzysów psychotycznych oraz ich rodzin.

Tym razem chcemy przyjrzeć się jak wydarzenia zewnętrzne wpływają na kształt psychozy. Jesteśmy obecnie w Polsce świadkami procesów społecznych, w których widzimy wyraźnie psychotyczne mechanizmy obronne – rozszczepienie, zaprzeczenie, atak na łączenie. Narzędzia psychoanalityczne używane są do rozumienia procesów społecznych, służą też do analizy kryzysów psychotycznych u osób ich doświadczających. Niewiele jest prób i doświadczeń łączenia zjawisk indywidualnych i społecznych. Zaproszeni przez nas wykładowcy, doświadczeni psychoterapeuci w obszarze psychozy,  dokonują takich analiz – Brian Martindale pokazując związki pomiędzy procesem w rodzinie, a kryzysem psychotycznym, Francoise Davoine pomiędzy traumatyczną historią społeczną, a psychozą.

Mamy nadzieję, że takie spojrzenie poszerzy nasze rozumienie zarówno pacjentów z doświadczeniem psychozy, jak i procesów społecznych.

  1. Udział w konferencji: Aby zgłosić udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo w konferencji do dnia 12 września 2022 r.

2. Na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail z informacjami praktycznymi.

3. Rezygnacja z udziału: w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji – osoba zobowiązana jest przesłać e-mailem pisemną rezygnację najpóźniej do dnia 1 września 2022 r. Nieobecność uczestnika na konferencji oraz niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji. Jeśli uczestnik nie poinformuje mailowo o rezygnacji z udziału w konferencji, Organizator nie dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty, a w przypadku dokonania wpłaty przed konferencją – osoba zgłoszona zostanie obciążona całkowitym kosztem udziału w konferencji.

4. Zmiana uczestnika – zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. W przypadku zmiany nazwiska osoby, która będzie brała udział w konferencji należy poinformować organizatorów pisemnie o zmianie najpóźniej do dnia 9 września 2022 r.

Hotel Mercure Poznań